Skip to main content
Werk in uitvoering

Vaam (schrijfcoaching)

Schrijver Vaam heeft onze hulp ingeroepen om door middel van schrijfcoaching zijn schrijfkwaliteiten naar een hoger niveau te tillen. Vaam is zo’n vier jaar geleden echt met schrijven begonnen. Zijn vrouw zat toen met een burn-out thuis. Hij
moest toen noodgewongen een periode thuisblijven om voor haar en het gezin te kunnen zorgen. In die
periodes is hij aan het eerste boek begonnen, getiteld ‘Gevangen op Rottumerplaat’ en schreef er daarna nog vijf (!). Het schrijven heeft Vaam toen gegrepen en hij vindt het fijn om het te doen, maar wilde weten of het ook goed genoeg zou kunnen zijn om uitgegeven te worden. Met een cursus schrijfcoaching denken we dat we het tot een publicabel manuscript kunnen maken.

Schrijfcoaching
Het manuscript van ‘Gevangen op Rottumerplaat’ hebben we als leidraad genomen om Vaam verschillende schrijfvaardigheden te leren. Dit doen we door middel van zes sessies, waarbij per sessie ingegaan zal worden op een aspect van het schrijven, uiteraard aan de hand van zijn manuscript.

  • Sessie 1: Personages & Dialogen
  • Sessie 2: Stijl, Toon & Perspectief
  • Sessie 3: Locatie & Tijd
  • Sessie 4: Show vs. Tell
  • Sessie 5: Plot & Spanning Sessie
  • Sessie 6: Grammatica & Spelling

Resultaat
Op dit moment zitten we volop in het coachingsproces, waarbij we al merken dat Vaam schrijfkwaliteiten met stappen vooruitgaan. Aan zijn enthousiasme en leergierigheid lag het sowieso al niet!